вернутись на початок вхід для своїх спробувати знайти щось контакт залишити свій слід мапа сайту

Як дозволити адмінівський модуль для звичайних BE-юзерів

Тут це показано на прикладі перенесення модулю awstats до розділу web, але послідовність дій аналогічна для інших модулів.

- зайдіть в Додатки (ext manager)
- відредагуйте наступні файли (cc_awstats):

файл mod1/conf.php

#$MCONF["name"]="tools_txccawstatsM1";
$MCONF["name"]="web_txccawstatsM1";
#$MCONF["access"]="admin";
$MCONF["access"]="user,group";

файл ext_tables.php

#t3lib_extMgm::addModule("tools","txccawstatsM1","",t3lib_extMgm::extPath($_EXTKEY)."mod1/");
t3lib_extMgm::addModule("web","txccawstatsM1","",t3lib_extMgm::extPath($_EXTKEY)."mod1/");

файл mod1/index.php

знайти код:
// Access check!
// The page will show only if there is a valid page and if this page may be viewed by the user
$this->pageinfo = t3lib_BEfunc::readPageAccess($this->id,$this->perms_clause);
$access = is_array($this->pageinfo) ? 1 : 0;

if (($this->id && $access) || ($BE_USER->user["admin"] && !$this->id))

останній рядок замінити на:
if (($this->id && $access) || ($BE_USER->user["admin"] && !$this->id) || ($BE_USER->user["uid"] && !$this->id))


- очистіть кеш

Тепер tx.awstats можна дозволити як модуль для ВЕ-юзера і/чи групи (конфіґурація властивостей ВЕ-юзера/групи).

Необхідного ефекту можна досягнути в інший, дещо простіший спосіб, залишивши модуль у розділі Інструменти (Tools). Цей механізм можна використовувати також і стосовно інших підмодулів розділу Інструменти. 

файл mod1/conf.php

#$MCONF["access"]="admin"; 
$MCONF["access"]="user,group";

файл mod1/index.php

#if (($this->id && $access) || ($BE_USER->user["admin"] && !$this->id))
if (($this->id && $access) || ($BE_USER->user["admin"] && !$this->id) || ($BE_USER->user["uid"] && !$this->id))

файл typo3/mod/tools/conf.php

#$MCONF["access"]="admin"
$MCONF["access"]="user,group"
  Все що тут знайдете створено тяжкою працею. Використання матеріалів сайту з неблагородною метою заборонено, з благородною, - варто погодити зі мною.
Сайт мав би читатися в будь-якому сучасному бровзері. Пам'ятайте: використання морально застарілого програмного забезпечення - гальмо поступу!

Роблено у Львові, року Божого 1999. Ще не закинуто і у -му.
зелений блакитний помаранчевий вишневий сірий